Kullanım Koşulları

Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'nin genel kullanım koşulları.
Mega Sky Turizm Ltd. Şti. seyahat sektöründe hizmet vermektedir. Bu site aracılığı ile Mega Sky Turizm Ltd. Şti. seyahatler konusunda bilgilendirir, önerilerde bulunur ve on-line rezervasyonlar yapılır.

Aşağıda belirtilen şartlar, bu websites üzerinden Call-center'imiz aracılığı ile veya başka biçimde oluşan, eger sonradan taraflar arasında bariz bir sekilde ve yazılı olarak sapmalar onaylanmadığı sürece bu şartlar Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in tüm hizmetleri ve her anlaşması için geçerlidir. Bu genel şartlar İstanbul'daki Ticaret Odasında kayıtlıdır ve talep edildigi taktirde ücretsiz bilgi verilir.

Genel kullanım koşullarının yanısına yapılan seyahat anlaşmasında ilgili üçüncü tarafların teslim koşullarıda uygulanabilir. Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in hizmetleri rezervasyon yapmaktan ibarettir. Mega Sky Turizm Ltd. Şti. rezervasyonlardan meydana gelen seyahat aşamasında kesinlikle taraf değildir.

Bu tarzda verilen bir hizmet açık bir şekilde ANVR seyahat koşulları ve SGR garanti düzenlemesi ve afet işleri fonu garanti düzenlemesi kapsamı dışında kalmaktadır.

Skybilet.com’un genel kullanım koşulları :

Tanımlamalar
Genel olarak görevin tanımı
Rezervasyon görevi
Ödemeler
Sorumluluk
Seyahat belgeleri
Faiz ve tahsil masrafları
Sikayetler ve Anlaşmazlıklar
İndirimler
Refakatsiz çocuk yolcu
İptal
Bagaj Check-in

Madde 1 Tanımlamalar :
Genel koşullardan sunlar anlaşılmaktadır :
a. Görev: seyahat eden ile Mega Sky Turizm Ltd. Şti. arasındaki anlaşmayı kapsar, bu anlaşmada Mega Sky Turizm Ltd. Şti. kendisini seyahat edene karşı kelimenin en geniş anlamıyla seyahat konusunda hizmet verme konusunda bağlar.

b. Mega Sky Turizm Ltd. Şti.: Şirketinin uygulaması olarak seyahat alanında anlaşmaların yapılması için tavsiyede bulunan, bilgi veren ve aracılık eden kişi.

c. Hizmet veren: Seyahat edenin anlaşma sağladığı işletmeci, konaklama sağlayıcı, araba kiralayıcı ve/ya kelimenin en geniş anlamıyla seyahat alanında hizmet veren diğerleri ve gerekli koşulları göz önünde bulundurarak hizmetin gerçekleşmesinden

d. Yolcu:

a. Görevi veren (başvuran), veya

b. Gereksinimi Mega Sky Turizm Ltd. Şti. tarafından sağlanan hizmetler ile karşılanmış ve belirtilen koşulları

e. Seyahat anlaşması: Bir gecelik konaklama veya 24 saatten uzun süreyi kapsayan seyahatlerde seyahat düzenleyicisi ile muhatabını bağlayıcı nitelikteki bu anlaşma, duzenleyiciyi seyahatlerinde aşağıda belirtilen hizmetlerden en az iki tanesini sunmak ile mükellef kılmaktadır.

1- taşımak
2- konaklamak
3- taşıma veya konaklama ile alakası olmamakla birlikte, seyahatin önemli bir parçasını oluşturan turistik hizmet.
f. Çalısma günleri ve mesai saatleri: Sky Turizm farklı açılış saatleri olduğunu açıkça bildirmedikçe, Pazartesiden Cumaya kadar 09:00-18:00 arası, Cumartesi 09:00-15:30 arası, resmi tatiller hariç. Pazar güunleri kapalıdır.

Madde 2 Genel olarak görevin tanımı :

Yolcu ve Mega Sky Turizm Ltd. Şti. arasındaki anlaşma on-line olarak yolcunun şartları kabul etmesi ve görevi Skybilet.com'un websitesinden onaylaması ve rezervasyon bilgilerini kesin olarak Skybilet.com'a göndermesinden sonra sağlanmaktadır.

Görevin içerikleri arasında, seyahat edenin bilgilendirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması olduğu kadar seyahat edenin talep ettiği hizmetlerin, onun talebi doğrultusunda rezervasyonunun yapılması bulunmaktadır.

Görev verildikten sonra, görevi veren, yazılı onay gönderilmesine bakılmaksızın Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'e ve hizmeti verene karşı bağlanmıştır. Eğer Mega Sky Turizm Ltd. Şti. 'in kendi hizmetinden dolayı bir ödeme yapılması gerekiyorsa, Mega Sky Turizm Ltd. Şti. bunu önceden bildirecektir.

(Görev) Onay genelde görev verene doğrudan tarafindan verilen e-mail adresine iletilebilir, bu durumda onay, tarif edilen anlaşmanın yazılı belgesi olarak geçerlidir. Elektronik (görev) onay görev veren şahsa erişileblir oldugu andan itibaren, kendisine iletilmiş kabul edilir.

Görev onay belgesinin derhal gönderilememesi durumunda belge Mega Sky Turizm Ltd. Şti. tarafından sonradan gönderecektir. Görevi veren, onay belgesinin eline geçmesinden sonraki iki gün içinde itirazda bulunabilir, bunun yapılmaması, anlaşmanın geçerli ve yürürlükte olduğunun kanıtı olarak kabul edilir. Belirtilen konuda görevi verenin kanıt göstermesi de istenir.

Görevi veren, Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in hizmetinin sonucundan kaynaklanan yükümlülüklerden dolayı Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'e olduğu kadar hizmeti verene karşı da sorumludur.

Kalan yolcular kendi payından sorumludur.

Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in görünürdeki hataları ve/veya yanlışları Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'i baglamaz. Görünürdeki hata ve/veya yanlşlardan bilinen hata ve yanlışlar anlaşılmaktadır.

Madde 3 Rezervasyon görevi :

Görevi veren, anlaşmanın gerçekleşmesi ve uygulanması için kendi ve (muhtemel) diğer seyahat eden(ler) hakkındaki gerekli bilgileri verecektir.

Görev verenin veya yolcunun vermiş olduğu kimlik bilgileri pasaportundaki bilgilere eşit olmalıdır. Mega Sky Turizm Ltd. Şti. bu durumda meydana gelebilecek düzensizliklerde yolcuyu reddetme hakkına sahiptir.

Rezervasyonu yapılan hizmetlerin fiyatları, hizmeti verenin koşullarına bağlı olarak değiştirilebilir. Bu değişiklikler görev verene en hızlı şekilde bildirilecek ve hesaba yansıtılacaktır.

Verilen görev(ler)deki muhtemel iptaller veya değişiklikler, sadece görevi veren kişi tarafından ve sadece iş günlerinde işleme konabilir. İptal ve/ya değişiklik talepleri sadece e-mail veya telefonla yapılabilir. Önceden yapılan rezervasyonlarla ilgili, görevi veren tarafından yapılan iptal veya değişiklik talepleri gerçekleşirse, buna bağlı olarak oluşan masraflar hesap edilecektir. Bu masraflar arasında hizmeti veren tarafından hesaplanan iptal veya değişiklik masraflarının yanında, iptal veya değişiklik için Mega Sky Turizm Ltd. Şti. tarafından yapılan masraflar olabilir.

Mega Sky Turizm Ltd. Şti. veya hizmet verenin tüm bildirileri sadece görev veren şahısa iletilecektir.

Madde 4 Ödemeler :

Ödenmesi gereken meblağların, Mega Sky Turizm Ltd. Şti. tarafından bildirilen vadede ödenmiş olması gerekmektedir. Ödemeler sadece aşağıdak şekillerden biriyle mümkündür :
1 - kredi kartı ile
2 - İnternet bankacılığı
Mega Sky Turizm Ltd. Şti. ilgili talimatlarınızdaki ödemekle yükümlü beyanları kendi adına veya beraberinde çalıştığı şirketler adına hesabınızdan tahsil etme yetkisine sahiptir. Ödenmesi gereken meblağların tahsili için yapılan masraflar da görev verenden talep edilecektir. Ödeme gerçekleşmediği veya geciktiği taktirde, seyahat eden kusurlu duruma düşmüş olur, ve (muhtemel) hizmet veren(ler)in koşulları aksini belirtmedikçe, anlaşmalar iptal edilmiş olarak addedilir. Bundan sonra Mega Sky Turizm Ltd. Şti. madde 3.3 ‘te belirtilen masrafları hesaplama hakkına sahip olacaktır, yani ödenmiş olan meblağ(lar)dan düşecektir.
Muhtemel geri ödemeler sadece görevi verene yapılacaktır.

Madde 5 Sorumluluk :

Mega Sky Turizm Ltd. Şti., faaliyetlerinde görevini en iyi şekilde yapmanın gayretini gösterecektir.

İlk maddede belirtileni göz önünde bulundurarak Mega Sky Turizm Ltd. Şti., hiçbir şekilde ilgili hizmet veren(ler)in işlemlerinden ve/ya ihmallerinden, yahut bu hizmet veren(ler)in sağladığı bilgilerin doğru olup olmamasından sorumlu değildir. Mega Sky Turizm Ltd. Şti., üçüncü tarafların sorumluluğu altında verilmiş olan resim, broşür ve diğer bilgilendirici malzeme hakkında sorumluluk kabul etmez.
Eğer Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'ın kendi yetersizliğinden dolayı bir mağduriyet söz konusu olursa(buna seyahat zevkinin bozulması da dahildir) Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in sorumluluğu,faturalanmış hizmetlerin azami %25'i ile sınırlıdır. Sonuç hasarı tabir edilen türdeki hasarlar bunun dışında tutulur.

Seyahat edenin sigortalanmış olduğu türdeki(örneğin bir seyahat sigortası ve/ya iptal masrafları sigortası, yahut hastalık masrafları sigortası) hasarlar, veya seyahat edenin bir meslek veya şirket icrası sırasında (bundan, aktarmaları kaçırma nedeniyle varılacak yere gecikilmesinden dolayı oluşan hasarlar kastedilmektedir) oluşan hasarlar için sorumluluk kabul edilmez.

Mega Sky Turizm Ltd. Şti., personelinin ve/ya üçüncü şahısların, burada bahsedilen veya hizmet verenin bildirdiği koşullardan bariz bir şekilde farklılık gösteren muhtemel sözlü vaadlerinden dolayı, sonradan yazılı bir şekilde onaylanmadığı sürece sorumluluk kabul etmez.

Madde 1 in c şıkkındaki koşullara göre, seyahat eden ile hizmet veren arasında o ilgili hizmeti verenin koşulları geçerlidir. Mega Sky Turizm Ltd. Şti. bundan dolayıdırki, seyahatin yerine getirilmesi esnasında doğabilecek herhangi bir eksiklikten sorumlu değildir.
Bu maddede sorumlulukla ilgili olarak ele alınan ifadeler ve sınırlamalar, Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in ve/ya bunlar tarafından devreye sokulmuş üçüncü şahısların yararına olmak üzere geçerlidir.

Madde 6 Seyahat belgeleri:

Yer ayırtılan uçuş(lar) için Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'e tarafından yolcuya bilet gönderilmez. Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in görev verenene verdiği seyahat belgesi, tastik veya kayıt numarası olarak geçerlidir.

Pasaport, vize ve muhtemel sağlıkdurumundaki formaliter ile ilgili genel bilgileri Mega Sky Turizm Ltd. Şti. görev verim esnasında sunacaktır. Yolcu yolculuk esnasında geçerli pasaport muhtemel vize ve aşılanma belgesi gibi belgeleri yanında bulundurmakla sorumludur. Yolcunun kendisi ilgili mercilerden tamamlayıcı bilgilileri toplamak ve yolculuğa cıkmadan vaktinde, önceden almılş olduğu bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlüdür.

Eğer yolcu herhangi bir belge eksikliginden dolayı yolculuğunu ( tam olarak) gerçekleştiremez ise, buna bağlı olarak doğabilecek sonuçlar görev verenin hesabınadır.

Madde 7 Faiz ve tahsil masrafları :

Kusurlu duruma düşmüş yolcu, hizmet veren ilgili şirketin koşulları daha yüksek bir faiz oranı öngörmüyorsa, yasal faizi ödemekle yükümlüdür.

Yolcu ayrıca Mega Sky Turizm Ltd. Şti. tarafından ödemenin tahsili için, mahkemenin belirlediğinin dışında yapılan masrafları da ödemekle yükümlüdür; tahsil işlemleri göz önüne alındığında aşırı bulunmadıkça 45,50 €'den (veya fazlası) az olmamak koşuluyla talep edilen meblağın %15'i olacaktır.

Madde 8 Anlaşmazlıklar :

Mega Sky Turizm Ltd. Şti. ile yolcu arasındaki tüm anlaşmalarda Türkiye yasaları uygulanacaktır. Anlaşmazlıkları incelemekle sadece Türkiye sivil hakimleri yetkilidir.

Mega Sky Turizm Ltd. Şti. üzerinden yapılmış bir rezervasyon hakkındaki şikayetler, rezervasyonu yapılan hizmetin bitiminden sonra en geç bir ay içinde, veya seyahat gerçekleşmemişse, seyahat evraklarında geçen seyahat tarihinden sonra en geç bir ay içinde Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'e yapılmalıdır.

Mega Sky Turizm Ltd. Şti. tarafından verilen tavsiye veya bilgiler hakkındaki şikayetler, şikayetle ilgili konuların yolcu tarafından tespit edilmesinden sonra en geç bir ay içinde, gerekçeli ve yazılı olarak Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'e yapılmalıdır.

Tüm hak talepleri rezervasyonu yapılan hizmetin bitmesinden sonraki bir sene içinde veya seyahat gerçekleşmemişse seyahat tarihinden sonra en geç bir sene içinde, geçersiz olacaktır, şikayetin konusu Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'in verdiği bir hizmetle ilgili ise hak talepleri hizmetten bir sene sonra geçersiz olacaktır.

Madde 9 İndirimler :

Çocuk (2 ile 11 yaş arası) indirim yok
Bebek (0 ile 24 ay arası) indirimli

Yaşlılar (60+) indirim yok

* Eğer çocuk dönüş yolculuğundan önce üç yaşına basıyorsa, bebek indiriminden yararlanamaz!!

Madde 10 Refakatsiz çocuk yolcu :

16 yaşından küçük refakatçi olmadan yolculuk yapan çocuklar için aşağıdaki kurallar geçerlidir :

- 6 yaşına kadar ki çocuklar uçaga kabul edilmez.
- 6-11 yaş arası çocuklar refakatsiz olarak seyahat edebilir. Onları yalnız seyahat için SKYTUR Call Center'ine daha önceden bildirme mecburiyeti vardır. Sonrasında Mega Sky Turizm Ltd. Şti. g-görevlisi tarafından uçaga götürülmesi ve getirilmesi sağlanacaktır. Kabin amiri refakatçisiz yolculuk yapan çocuğu uçağa kabul eder ve varış yerinde ilgili yer himetleri şirkete yerinde teslim eder. Her zaman varış yerindeki havalimanında çocuğu alacak(18 yaşında yada daha yaşlı) birinin bulunması mecburidir, aksi taktirde dönüş uçuşunda geri getirilir. Alacak şahsın ilgili havalimanında, yer hizmetleri şirketine önceden başvurması gerekmektedir. Bu hizmetin bedeli tek yön ve tek çocuk iç in € 50,00'dur.

- 12 ten 16 yaşına kadarki çocuklar yalnız yolculuk yapablir, bunlara Mega Sky Turizm Ltd. Şti. ve/ya yer hizmetleri şirketinden görevli tahsis edilmez.
- Sadece 16 yaşından büyük yolcular 12 yaşından küçük yolculara refakatçilik edebilir.

Madde 11 Bilet iptali :

İptaller sadece telefonla Mega Sky Turizm Ltd. Şti. Call Center aracılığı mümkündür. Mega Sky Turizm Ltd. Şti. rezervasyonunuzun iptal masrafı anlaşılan fiyatın fiyatın 100%)'üne (borcun) tamamına tekabül eder. Herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

Madde 12 Bagaj Check-in :

- Ücretsiz olarak kişi başına 20 kilo bagaj hakkına sahipsiniz (bebekler için bagaja müsade edilmez). Bu limite ulaşmamış yolculara bagajınızı vererek kendi adlarına check-in yaptırmanız yasaktır. Her bir parça bagajın ağırlığının 32 kiloyu geçmemesi gerekmektedir. Yük hakkınınız aştığınız taktirde farklı rezervasyona sahip olan sahıslara götürülmek üzere verilen hiçbir eşyayanın check in yapılmasına izin verilmez.

Müsaade edilen 20 kilo bagaj sınırını aşmanız durumunda fazla kilo başına 5€ (veya karşılığı yerel para) hesaplanacaktır. Tek yön.

- Check in yapmış olduğunuz bagaj açık ve net İSİM, REZERVASYON NUMARASI, GİDECEĞİNİZ YERİN ADRES VE TELEFON NUMARASI'nı taşıyan bir etiket bulundurmalıdır. Bu derece basit bir gereksinimden kaçındığınız taktirde, bagajınız kayboldugu taktirde bulunmasında büyük gecikmeler yaşanabilir (yada hiç bulunamayabilir).

- Mega Sky Turizm Ltd. Şti., kötü paketlenmiş, bozuk, hasarlı ya da kırılabilir bagajlardan, veya normal kullanımdan dolayı bagajın dışında oluşabilecek küçük hasarlardan(örneğin çizikler, lekeler, kir veya göçükler), ya da su geçirebilecek durumdaki bagajın su almasından sorumlu tutulamaz. Bu sebepten dolayıdırki Mega Sky Turizm Ltd. Şti. olarak önceden seyahat sigortası yaptırmanız tavsiye edilir!

- Büyük oltalar, golf sopaları, bisikletler, sörf tahtaları, vücut geliştirme tahtaları, kar tahtaları, kayak malzemeleri ve benzeri çok fazla spor malzemesi, hızlı gidiş dönüşü olan havayolu şirketlerinde taşınmak için uygun değildirler. Uçuş ve malzeme başına 40 €'lik (veya bunun yerel para karşılığı) bir ek ödeme karşılığında, ağırlığa bakılmaksızın, kayıp, hasar ve gecikme riski kendinize ait olmak üzere Mega Sky Turizm Ltd. Şti. bu tür malzemeleri alabilir. Eşyalarınızı bu koşullar altında Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'a taşıtmak istiyorsanız onlar için uygun bir şahsi sigorta yaptırmak zorundasınız. Yer darlığından ötürü başka türlü uçağa alınmayacaklarından, spor malzemelerinin rezervasyonunu yerel rezervasyon merkezinden yaptırmanızı ve ödemenizi tavsiye ederiz. Eğer rezervasyon sırasında ya da hareketten önce ek ücreti ödemediyseniz, dönüş sırasında ödemeniz istenecektir.

- Çocuk arabası, beşik arabaoturakçığı gibi (sadece bunlarla sınırlı değildir) çocuk eşyaları kabin içerisinde taşımaya müsait değildir. Mega Sky Turizm Ltd. Şti. bu eşyaları kısıtlı şartlar altında taşımaya hazırdır, ama dogabilecek kayıp, hasar veya gecikmelerden sorumlu tutulamaz.
Eger eşyalarınızı bu şartlar altında Mega Sky Turizm Ltd. Şti.'e taşıtmak istiyorsanız, eşyalarınıza uygun kişisel sigorta yaptırmalısınız.

- Harp ve kontrabas gibi büyük müzik enstrümanları uçak kabininde taşınamaz. Diger müzik enstrümanları, gitar, viyolonsel veya viyol gibi kabin bagaj ebatlarını aşmayanlar kabin icerisinde bunlar için koltuk kiralamış ve ücretini ödemişseniz bu koltuklarda taşınabilir.

Mega Sky Turizm Ltd. Şti
İstanbul, Aralık 2007